Kontrakty zrealizowane i w trakcie realizacji lub procedury przetargowej

Kontrakt Zakres Wykonawca Data podpisania umowy Data zakończenia Data odbioru końcowego Wartość netto wg umowy Wartość netto po wykonaniu
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Włościańskiej w Brzegu budowa 1,4 km wodociągu Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy 27.09.2017 18.07.2018 31.07.2018 1 457 000,00 1 422 278,95
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr 370 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka 0,5 km kanalizacji sanit ART-INSTAL Małgorzata Rosińska Instalacje Sanitarne, wod –kan, gaz i co z Brzegu 18.05.2018 31.07.2018 23.08.2018 267 886,26 268 616,81
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kościerzyce, gm. Lubsza 0,46 km kanalizacji sanit ART-INSTAL Małgorzata Rosińska Instalacje Sanitarne, wod –kan, gaz i co z Brzegu 11.07.2018 15.10.2018 23.10.2018 242 786,99 227 130,22 w ramach projektu (+20 159,88 poza projektem)
Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 1 renowacja 2,3 km kanalizacji Bezwykopowe renowacje kanalizacji TECH-KAN z Gaci 30.07.2018 31.12.2018 18.12.2018 2 027 975,00 2 093 573,32
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Bystrzyca ul. Jagodowa, Leśna, Różana, gm. Oława budowa 0,78 km kanalizacji sanit. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Brzegu 12.09.2018 31.12.2018 18.12.2018 561 047,71 563 263,37
Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice Remont wewnętrznej powierzchni zbiornika wody czystej NZB Sp. z o.o. z Brzegu 2.10.2018 14.12.2018 18.12.2018 233 981,90 233 981,90
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz Budowa 7,6 km kanalizacji sanit, przebudowa 0,29 km kanalizacji sanit. Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud Anna Stryczek-Janicka

z Opola

23.01.2019 18.09.2020 26.10.2020 7145160,60 7 093 012,84

(koszty kwalifikowane)

Zmiany sterowania pompowni głównej na układ pracy z falownikami (przemienniki częstotliwości) na oczyszczalni ścieków w Brzegu Dostawa i montaż falowników w pompowni głównej Elektrosfera Sp. z o.o.

z Częstochowy

12.03.2019 31.08.2019 27.08.2019 95 800,00 95 800,00
Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 2a Bezwykopwa renowacja 1,67 km kanałów Bezwykopowe renowacje kanalizacji TECH-KAN z Gaci 4.04.2019 31.10.2019 08.07.2019 1 598 155,00 1 716 185,33
Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji Brzeg Projekt i wykonanie przyłączy ciśnieniowych ART-INSTAL Małgorzata Rosińska Instalacje Sanitarne, wod –kan, gaz i co z Brzegu 19.04.2019 30.11.2019 28.11.2019 237 416,00 229 813,20
Układ połączeniowy pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstępnego do komór zagęszczania na oczyszczalni ścieków w Brzegu Wykonanie rurociągu łączącego rurociągi osadów nadmiernego i wstępnego Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud Anna Stryczek-Janicka

z Opola

26.02.2021 31.05.2021 31.01.2022 186 750,00 186 750,00
Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 2b Bezwykopowa renowacja 0,3 km kanałów  F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic 03.10.2019 29.05.2020 10.12.2019 890 000,00 894 384,40
Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji Brzeg – część 3 Projekt i wykonanie przyłącza ciśnieniowego w Kościerzycach ART-INSTAL Małgorzata Rosińska Instalacje Sanitarne, wod –kan, gaz i co z Brzegu 12.11.2019 16.12.2019 19.12.2019 94 500,00 96 063,00
Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu zaprojektowanie i wykonanie wymiany sieci wodociągowej  z wymianą przyłączy o łącznej długości ok. 625 m Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud Anna Stryczek-Janicka

z Opola

07.01.2020 31.05.2021 30.06.2021 557 021,28 612 238,70
Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 3 Bezwykopowa renowacja 0,54 km kanałów Bezwykopowe renowacje kanalizacji TECH-KAN z Gaci 16.08.2021 15.10.2021  25.10.2021 605 195,00 671 838,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr 566/1 w m. Pogorzela, gm. Olszanka. Budowa 109 m kanału sanitarnego ART-INSTAL Małgorzata Rosińska Instalacje Sanitarne, wod –kan, gaz i co z Brzegu 02.11.2021 02.12.2021  13.12.2021 86 500,00  86 221,52