wykrzyknik

Z uwagi na zgłoszenia dotyczące pogorszonej jakości wody w rejonie ul. Piwowarskiej, Boh. Monte Cassino oraz Ofiar Katynia w Brzegu, w dniu dzisiejszeym (27.06.2024) trwa płukanie sieci wodociągowej i otwarte są hydranty na Ofiar Katynia i Boh. Monte Cassino. Wypływ jest kontrolowany przez służby PWiK.