ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul .Wolności 15, 49-300 Brzeg, informuje, że posiada do sprzedaży rębarkę do rozdrabniania gałęzi marki BEAR/CAT typ 74554 S, nr fabryczny 203706, rok produkcji 2003, masa własna 409 kg, zapotrzebowanie mocy 22,5 kW, maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi 125 mm, wymiary gabarytowe 2425 x 1225 x 2275

 

Cena wywoławcza:  5 700,00 zł (brutto)

 

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert pisemnych w sekretariacie Spółki do dnia 18.09.2015r., do godz. 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2015r., o godz. 1300.

 

W/w pojazd można oglądać w godz. 1000 – 1300 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana 3.