ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg , informuje że posiada do sprzedaży:

1. Używaną przyczepę marki SANOK model: D-35M
Rok produkcji: 1971, ładowność 3500 kg.
Brak aktualnych badań technicznych

Cena wywoławcza 2 460,00 zł /brutto/

Prosimy o nieskładanie ofert przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przez rolników ryczałtowych.

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w sekretariacie /w zaklejonej kopercie/
do dnia 17.12.2018r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 o godz. 12:30

W/w przyczepę można obejrzeć w godz. od 10:00 do 13:00 na terenie Bazy magazynowo-transportowej ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 22 44 wew. 217.