ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. wydzierżawi na cele rolnicze działki nr 317/10 i 4/12 w miejscowości Obórki o łącznej powierzchni 7,7 ha na trzy lata /01.01.2017 r. – 31.12.2019 r./.

Cena wywoławcza za rok dzierżawy wynosi  5.000,00 zł.

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na dzierżawę działek nr 317/10 i 4/12” należy składać do dnia 22.11.2016 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółki.