wykrzyknik

W wyniku nawalnych opadów deszczu w godzinach wieczornych 18.06.2020 r, doszło do podtopienia systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Brzeg. W odbiornikach wód deszczowych (m.in. w Potoku Kościelna) poziom podniósł się na tyle, że przestały pełnić swoją funkcję i w efekcie woda zalewa niektóre ulice i przyległe do nich posesje. Olbrzymie ilości wód deszczowych dostały się do kanalizacji sanitarnej i spowodowały przeciążenie przepompowni ścieków. Pompy działają na maksymalnych obrotach w trybie ciągłym, jednak nie są w stanie przetłoczyć nadmiaru wód. Sytuacja unormuje się w ciągu paru godzin po ustaniu opadów.