IMGP1076 kopia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wzięło udział w programie – innowacji pedagogicznej pod nazwą „Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego”. To swego rodzaju wprowadzenie młodzieży gimnazjalnej w „dorosły świat” zawodowy, w ramach którego może ona zobaczyć na własne oczy jak wygląda rzeczywistość funkcjonowania zakładów pracy oraz dowiedzieć się jakie są stanowiska pracy i jakie są odpowiadające im wymagania w zakresie wykształcenia.

Dzięki inicjatywie uczniowie  Publicznego Gimnazjum nr 1 – klasy 1b – zwiedzili największe lokalne zakłady produkcyjne, w tym PWiK w Brzegu. Dnia 11.05.2017 r. Spółka zaoferowała młodym ludziom wycieczkę po Oczyszczalni Ścieków w Brzegu. Mogli sami prześledzić jakim procesom poddawane są ścieki zanim oczyszczone trafią do rzeki. Dowiedzieli się jakie są etapy oczyszczania, jak wyglądają poszczególne obiekty na ciągu procesu technologicznego oraz kto i w jaki sposób tym wszystkim zarządza. Wycieczkę oprowadziła kierownik oczyszczalni – Marta Sudak. Ze strony kadry pedagogicznej czuwały nad wszystkim Anna Wasilewska i Grażyna Wojtycza. Ukoronowaniem nabytej wiedzy ma być stworzenie przez gimnazjalistów plakatów przedstawiających profil działania zakładu – czyli graficzno-plastycznego układu porządkującego w klarowny sposób nabyte informacje.

Warto tu nadmienić, iż Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu jest obiektem dość często zwiedzanym przez rozmaite wycieczki szkolne i studenckie. Wybudowana w roku 2000 i rozbudowywana w kolejnych latach jest doskonałym przykładem wprowadzeniu zasad ekologii w życie. Oczyszcza ścieki do wymaganych polskim i europejskim prawem standardów a z odpadowych osadów produkuje biopaliwo, które pokrywa w znacznym stopniu zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną niezbędną na wewnętrzne potrzeby obiektu.