wykrzyknik

Wskutek awarii wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów i Robotnicznej tymczasowo pozbawieni wody są użytkownicy z ul. Robotniczej od wysokości Urzędu Miasta do skrzyżowania z ul. Wileńską. Obecnie trwa usuwanie awarii. Czynione są starania by awarię usunąć w czasie jak najszybszym jednak dokładny czas przywrócenia wody pozostaje nieznany. W rejonie awarii może dojść do pogorszenia jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

PWiK Brzeg