_MG_8982

Dostarczanie wody dla mieszkańców to bardzo odpowiedzialne zadanie. Woda jest niezbędna do życia – do celów spożywczych, utrzymania higieny i porządku. Jest surowcem strategicznym – każda społeczność musi mieć swój system zaopatrzenia w ten cenny składnik natury i jest to warunek przetrwania. O użyteczności wody decyduje głównie jej jakość więc dostawca musi robić wszystko by tą jakość utrzymywać na właściwym poziomie.

Woda wtłaczana do sieci wodociągowej ma być nie tylko wizualnie atrakcyjna – kryształowo czysta i bez nieprzyjemnego zapachu. Polskie prawo szczegółowo określa zdecydowanie więcej wymogów dotyczących jakości takiej wody. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyszczególnia ono szereg parametrów fizycznych i dopuszczalne zawartości substancji chemicznych, mikroorganizmów itp. Potwierdzeniem zgodności z Rozporządzeniem są regularne badania wody wpuszczanej do sieci i zbieranej z wybranych punktów na terenie miasta. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu samodzielnie bada próbki we własnym akredytowanym laboratorium posiadającym wszystkie niezbędne certyfikaty do prowadzenia takich działań. Dodatkowo 3 razy w roku zleca bardziej szczegółowe badania innemu podmiotowi. Miejsca poboru wody na terenie miasta zostały wyznaczone w porozumieniu z Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Brzegu – znajdują się między innymi w obrębie placówek edukacyjnych, ale i na terenie prywatnych posesji. Pobieranie wody do badań jest procedurą, w której mniej lub bardziej uczestniczyć musi właściciel czy zarządca terenu. Z jednej strony nie ma na tym poziomie problemu i każdy rozumie tą kwestię, z drugiej to zawsze konieczność angażowania dodatkowego podmiotu i uzgadniania każdorazowego poboru. System funkcjonuje od wielu lat bez większych zarzutów, ale zawsze można go poprawić, tym bardziej, że na rynku urządzeń wodociągowych pojawiły się tzw. stacje do poboru próbek. Można je zamontować na wodociągu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w których próbki były pobierane dotychczas, zapewniając jednak dostęp do miejsca poboru od zewnątrz budynku, bez konieczności uzgadniania z właścicielem. To dość proste rozwiązanie jest mrozoodporne, co w naszej strefie klimatycznej jest absolutnie konieczne. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu zamówiło 3 takie stacje, przy czym jedna już jest zamontowana przy ulicy Starobrzeskiej w Brzegu.

Stacje do poboru próbek to jedno z wielu zaplanowanych na najbliższe lata działań modernizacyjnych dotyczących brzeskiego układu dostarczania wody. Krokiem milowym ma być stworzenie GISu –  zintegrowanego systemu zarządzania infrastruktura techniczną łączącego dane mapowe z informacjami o obiektach wodno-kanalizacyjnych, który będzie łatwo dostępną i pełną bazą wiedzy na temat całego majątku należącego do Spółki i zawrze w sobie wszystkie kwestie eksploatacyjne jak kronikę awarii i plany inwestycyjne. Wszystkie większe działania modernizacyjne zaplanowane na najbliższe lata znalazły się we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Jeżeli aplikacja przejdzie pozytywną weryfikację, PWiK będzie beneficjentem kolejnego projektu unijnego.