IMG_0495

Uroczyste zamknięcie III fazy „Oczyszczania ścieków w Brzegu”

    Realizowane przez brzeską spółkę wodociągową projekty unijne radykalnie zmieniły gospodarkę ściekową znacznej części powiatu brzeskiego i fragmentu oławskiego, sprawiając, że w miejscu funkcjonowania nieszczelnych „szamb” pojawiła się nowoczesna kanalizacja. Przedsięwzięcia spod szyldu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” to jednak wciąż otwarta księga, do której dopisywane są kolejne rozdziały. Dnia 14 maja 2019 r. na…

szczegóły
IMG_0265

Kolejny unijny projekt brzeskich „wodociągów” pozytywnie ukończony

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej dostrzegło szanse i możliwości jakie dają środki z europejskich funduszów pomocowych. Skutecznie korzysta z nich w celu poprawy lokalnej gospodarki wodno-ściekowej i niwelacji wszelkich braków jakie w tej dziedzinie się pojawiają na przestrzeni kolejnych lat. Realizuje w tym celu…

szczegóły
IMGP1076 kopia

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” prawie zakończony!

  6.02.2017 r. podpsiano ostatnią umowę w ramach realizowanego w ramach POIiŚ Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – Faza III”. „Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków” jest obecnie jedynym realizowanym zadaniem III Fazy –  pozostałe pięć zadań udało się szczęśliwie ukończyć do stycznia 2018 r. Wykonawcą zadania została firma Horus Energia Sp.…

szczegóły
_MG_3439

Kolejna faza uszczelniania kanałów w Brzegu ukończona

Od lutego do końca połowy czerwca tego roku trwały prace nad renowacją ponad 100 letnich kanałów w Brzegu. Nie ma już ryzyka zawalenia kanałów w ul. Makarskiego, Żeromskiego, Wolności Wyszyńskiego a także na łączniku między ul. Starobrzeską a Szkolną pod torami (jeden z najstarszych kanałów w Brzegu). Prace prowadzone przez firmę Blejkan S.A. ze Szczecina…

szczegóły
o5 – komory zagęszczania osadu

Prawie wszystkie kontrakty są już podpisane!

  Przeprowadzone w miesiącach marcu i kwietniu procedury przetargowe wyłoniły wykonawców czterech kolejnych zadań ujętych w Projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”. Z końcem kwietnia i w maju podpisano umowy i przekazano tereny budowy wybranym firmom. Wykonawcą zadania „Wymiana pomp nadawy do WKFz” została opolska firma Akospol Sp. z o.o., która to…

szczegóły
_MG_3439

Ruszyli z renowacją kanałów w Brzegu

Mieszkańcy miasta z pewnością zauważyli, że w paru miejscach na ternie Brzegu pojawił się specjalistyczny sprzęt do naprawy kanałów metodą bezwykopową. Wykonywane przezeń roboty mają charakter etapowy i obejmują takie czynności jak czyszczenie kanałów, ich filmowanie a następnie wprowadzenie specjalnego termoutwardzalnego rękawa epoksydowego, otwarcie i zabezpieczenie wszystkich bocznych przyłączy i renowację studni wraz z wymianą…

szczegóły
renowacji

Renowacji kanałów w Brzegu ciąg dalszy

  Nie jest tajemnicą, że kanały w Brzegu w miejscach gdzie występuje stara zabudowa są również wiekowe i często pamiętają czasy niemieckie. Ponad wiekowa eksploatacja wycisnęła na nich swe piętno i renowacja stała się koniecznością. Właściciel tej infrastruktury – brzeskie „Wodociągi” –sukcesywnie naprawia kolejne odcinki i do puli 10 km odnowionej już kanalizacji dokłada kolejne…

szczegóły
11 galeria rur

Umowa z Inżynierem podpisana!

    Dnia 13.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”.  Zadanie zostało powierzone Zakładowi Budownictwa Ogólnego Antoni Mędrala z siedzibą Rynek 4/3, 49-306 Brzeg. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego przeprowadzonego zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu…

szczegóły
dsc_0373_mal

Projektów unijnych nie koniec – „Wodociągi” ruszają z kolejnym zadaniem

    1 września 2016 r. w Warszawie nastąpiło podpisanie porozumienia dla III fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. PWiK uzyskuje unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 85%. Z unijną pomocą wybudowali ponad 260 km kanalizacji w gminach otaczających Brzeg, rozbudowali oczyszczalnię o blok gospodarki osadowej i biogazem dzięki, czemu sami pozyskują energię na…

szczegóły