wykrzyknik

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Makarskiego w Brzegu dn. 28.03.2019 r. może dojść w tym rejonie do przerwy w dostawie wody i pogorszenia jej jakości. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło w związku z tym ruchomy punkt poboru wody. W celu uzyskania wody dobrej jakości, prosimy o telefoniczne zgłaszanie takiej potrzeby pod numerem nr telefonu 77 416 22 44. Za wszelkie uciążliwości przepraszamy.

 

Aktualizacja z godz. 14:30

Awaria przy ul. Makarskiego została usunięta, jednak na jej skutek może wystąpić tymczasowe pogorszenie jakości wody w rejonie. Pogorszona jakość wody może wystąpić ponadto w rejonie ul. Chrobrego gdzie w dn. 28.03.2018 były wykonywane prace na sieci wodociągowej. Za wszelkie uciążliwości przepraszamy.