wykrzyknik

Informujemy, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Łokietka z Piastowską, w dn. 24.02.2021 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz tymczasowe pogorszenie jej jakości w rejonie ul. Łokietka, Piastowska i Jana Pawła II. Prace sprzętu ciężkiego spowodują ponadto utrudnienia w ruchu drogowym i ograniczą przejezdność na tym odcinku ciągu komunikacyjnego.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.